Seneste afsluttede Begivenheder

Generalforsamling

Antroposofisk Kulturhus Rosenvangs Allé 251 A, Højbjerg

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Tirsdag d. 31 Maj 2022 kl. 14.00 Dagsorden for den ordinære generalforsamling. Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Stillingtagen til eventuelle forslag. Fastsættelse af kontingent. Valg af bestyrelse. Valg af revisor. Eventuelt. Vi forventer at mødet vil have en […]