Privatlivspolitik

Den Socialøkonomiske forening PlatformPlus
Privatlivspolitik – revideret 23. marts 2022

Kontaktoplysninger: webstedadresse www.platformplus.dk / mail kontakt@platformplus.dk / telefon Torben Simonsen 26 35 58 74

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.
Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens
legitime interesser.

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.
Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger.

Den socialøkonomiske forening PlatformPlus er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i
overensstemmelse med gældende lovgivning.
Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er: Torben Simonsen 


Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
1. Medlems – og ansættelsesoplysninger
2. Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, mailadresse.


Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:
At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbrev.
Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser.
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens
berettigede og legitime interesser som er:
1. At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter.
2. At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.
3. At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen.

Samtykke
Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke.
Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.


Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring – uden dit samtykke. D
e er kun registreret i vores kundekartotek og medlemskartotek.


Opbevaring og sletning af dine personoplysninger.
Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig et halvt år efter at dit medlemskab, er ophørt.


Dine rettigheder
Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:
1. Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt).
2. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
3. Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
4. Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
5. Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring.
6. Du har ret til at flytte dine oplysninge
r – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet).
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os.

Du finder kontakt oplysninger øverst her i privatlivspolitikken.
Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger,
undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Klage indgivelse
Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine
personoplysninger.


Revision af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage
meddelelse herom. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.

Web-sted
Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
Leder og webmaster for Den socialøkonomiske forening PlatformPlus  har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Når besøgende skriver i kontaktformularen på webstedet, indsamler vi de data, som vises i kontaktformularen.