Ansættelse

Bliv medarbejder i PlatformPlus

Kontakt

Hvem? – er det noget for mig?

PlatformPlus henvender sig til dig som for eksempel er kunstner, skuespiller, musiker, designer, terapeut, behandler, massør eller lignende, og som ønsker et fleksibelt ansættelsesforhold. – Eller til dig, som gerne vil kunne modtage ydelser for eksempelvis selvstændige projekter, events, er håndværker, privat  underviser, iværksætter etc. etc.

Alt, HVAD DER KAN FAKTURERES – OM DET ER EN VARE ELLER EN YDELSEkan berettige en ansættelse hos P+ for, at du kan blive aflastet.

 

Forskellige behov

Forskellige muligheder

 1. Fastansættelse til personer der er visiteret til fleksjob eller førtidspension.
 2. Ansættelse i det antal måneder, hvor du har brug for en ansættelse med løntimer: Hvis du er på dagpenge og vil have mulighed for at få supplerende dagpenge i en periode uden at være selvstændig, er imellem to dagpengeperioder, har projektansættelse eller er honorarlønnet og for eksempel gerne vil optjene til ny dagpengeret.
 3. Ansættelse af iværksættere, der ønsker at starte “egen” virksomhed uden at have alle de administrative opgaver selv.
 4. Ansættelse af personer der allerede er i fast job, men derudover ind imellem arbejder med egne projekter eller projektjob ansættelse.

Hvad koster det?

Da P+ er en socialøkonomisk virksomhed skal vi ikke akkumulere et overskud. -Men vi har visse udgifter, som selvfølgelig skal dækkes, for at P+ kan løbe rundt, – herunder revision, bogføring, regnskab og fakturering. 
Er der særlige forhold som gør sig gældende for dig, for eksempel lokaleleje eller udgifter til diverse anskaffelser, som du som selvstændig ville kunne trække fra i SKAT, så tag en snak med os, så finder vi en individuel løsning.
Få konkret svar på, hvilke udgifter du har til foreningen, hvis en ansættelse kunne være noget for dig, her: 

  Hvordan fungerer det i praksis?

  Vi har tilknyttet MobilePay, så hvis dine kunder eller klienter kan betale på den måde, sparer vi udgifterne til en FAKTURA. Alternativt sender P+ en faktura ud til din kunde, som betaler til P+ konto, – hvorefter beløbet, fratrukket SKAT mv., – vil fremgå af din månedlige lønseddel og sættes ind på din konto.

   

  Kontakt

  Vil du høre nærmere om PlatformPlus - så tag endelig kontakt. Vi svarer altid hurtigst muligt