Om PlatformPlus

Et socialøkonomisk fællesskab 

Kontakt

Historie – fra idé til organisation

Ideen har levet helt tilbage fra 2013 i forskellige projekter, hvor behovet begyndte at blive synligt. Fra starten samarbejdede vi med Sociale Entreprenører i Danmark, SED, med hoved fokus på at hjælpe iværksættere i gang med at blive selvstændige. Igennem hands-on arbejde, møder, samtaler, workshops mv. blev det hurtigt klart, at det, en del selvstændige iværksættere løb op imod, var alt det administrative arbejde, som følger med det at være selvstændig eller freelance: skat, moms, bogføring, likviditet, økonomistyring, administration, fakturering, opfølgning på fakturering etc. og at der hos mange, kunne være et behov for hjælp til dette. Vi begyndte at arbejde på et koncept, som vi i starten kaldte et ”Fakturerings selskab”. 

RespektRum

Der blev søgt fonde mv. til projektet, men først i forbindelse med et andet projekt ”RespektRum”, lykkedes det at få bevilget puljemidler på 1, 9 millioner kroner og RespektRum startede op i begyndelsen af 2016 som en Socialøkonomisk Helhedsorienteret Fleksjobindsats med mottoet: “Vi tror på, at alle mennesker skal have lov til at være med til at skabe deres egen fremtid, da den bedste måde at forudsige fremtiden på er – at være med til at skabe den selv!”

Behovet for at starte PlatformPlus som en selvstændig platform opstod i  RespektRum.  I første omgang helt grundlæggende ud fra en iagttagelse af, at hvis PlatformPlus skulle laves indenfor RespektRums vedtægter, ville vi kun kunne lave fleksjob ansættelser og vores ønske var, også at kunne være en platform for andre ansættelser, eksempelvis iværksættere eller kunstnere. Derfor blev PlatformPlus grundlagt i 2017 og er en selvstændig forening uafhængig af andre projekter.

Foreningen PlatformPlus

Fra starten var det klart at det skulle være en socialøkonomisk, almennyttig forening med en målsætning om at specialisere os i at formidle etablering af job og ansættelsesfunktioner, som det ordinære arbejdsmarked ikke umiddelbart kan tilbyde.

Overskud

Der skal ikke trækkes overskud ud til ejerskab. Overskud bruges til at udvikle foreningen. 

Sund drift

Omsætning og indtægt skal være i balance så foreningen drives bæredygtigt.

Transparens

Der skal være transparens, så medlemmerne til enhver tid kan se hvad foreningens ressourcer bliver brugt på. 

Kontakt

Vil du høre nærmere om PlatformPlus - så tag endelig kontakt. Vi svarer altid hurtigst muligt